Стекли смо: Сертификат квалитета EN ISO 9001:2008

Media Leaders Ltd. поседује међународно признати сертификат о систему управљања квалитетом CMS EN ISO 9001:2008

Међу главне циљеве Media Leaders Ltd. спада постизање највишег нивоа квалитета услуга купцима. Усредсређени смо на континуирано унапређивање активности наше организације и доследно радимо на постизању наших циљева у области квалитета производа и услуга и извођења међународних стандарда квалитета. Резултат наших напора је препознавање квалитета пружених услуга не само у онлајн продавницама које води Media Leaders Ltd. између купаца, као и добијање међународно признатог сертификата о квалитету. Задовољство наших купаца и свих заинтересованих страна основна је претпоставка за наш дугорочни успех.

EN ISO 9001:2008 наводи захтеве за систем управљања квалитетом, када организација треба да покаже своју способност да доследно пружа производе који испуњавају захтеве купаца и да се концентрише на повећање задовољства купаца кроз ефикасну примену система, укључујући процесе на постигнуће континуираног побољшања овог система. Сви захтеви овог међународног стандарда су применљиви на било коју организацију, без обзира на њену врсту, величину и врсту производа које нуди.

Сертификат потврђује да је систем квалитета компаније Media Leaders Ltd. у складу са захтевима система квалитета EN ISO 9001:2008

исо цертфициате